آخرین اخبار : 

ویندوز سون

آموزش نحوه شبکه کردن دو کامپیوتر در ویندوز سون 7

شبکه کردن ویندوز 7 آموزش نحوه شبکه کردن دو کامپیوتر در ویندوز سون 7

اجرای سریع تر بازی ها در Windows 7

اجرای سریع تر بازی ها در Windows 7 روزانه در سطح دنیا بازی های مختلفی در انواع موضوعات ساخته می شوند . این بازی ها معمولاً به گونه ای ساخته می شوند که همواره آخرین نسل های کامپیوتر قادر به اجرای آنان هستند . اما خیلی از وقت ها چنین بازی هایی در کامپیوتر شما به کندی اجرا می شوند ( یا در اصطلاح تیک می زنند ) ...
******
********