آخرین اخبار : 

Protocol

پروتکل Protocol چیست؟

پروتکل Protocol چیست؟ هنوز معنای پروتکل برای بسیاری نامفهوم هست که واقعا چرا آخر هر سرویس و یا خدماتی در شبکه کلمه پروتکل رو اضافه میکنن؟ باید بگم پروتکل همانگونه که از نامش پیداست یک قانون هست خوب شاید اینو همه ی ما بلد باشیم اما باید بگم بیشتر از یک قانون است!!!  شما فرض کنید در دبیرخانه یک اداره بزرگ کار میکنید و ...
******
********